Thẻ: Tải trọng >= 600kN ~ 60 tấn. Sử dụng cho khu vực có tải trọng lớn quốc lộ