Thẻ: 5 tấn Chỉ sử dụng cho những nơi dành riêng cho người đi bộ hoặc xe đạp. Nhóm2: Cấp B