Thẻ: Tải trọng>= 400kN~ 40 tấn. Sử dụng trên lòng đường