Thẻ: Tải trọng >= 250kN ~ 25 tấn. Sử dụng nắp lề đường